contesttant
download 

 


การดำเนินงานจัดประกวด   วันและเวลาการประกวด   คุณสมบัติของผู้สมัครและหลักฐานในการสมัคร
ชุดที่ใช้ในการประกวด   สถานที่รับสมัครการประกวด   รางวัลการประกวด   สถานที่จัดประกวดการดำเนินงานจัดประกวด


การดำเนินงานจัดประกวด Miss Tiffany’s Universe 2016 ทางคณะกรรมการจัดงานได้กำหนดกิจกรรมให้ ผู้เข้าสมัครประกวดทุกคนได้ทำกิจกรรมร่วมกัน
วันและเวลาการประกวดแถลงข่าวการประกวด
ประกวดคัดเลือกรอบแรก ทุกคนเข้ารายงานตัว วันทึ่ 16 มีนาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 10.00 - 12.00 น.
ณ EmQuartier Hall, EmQuartier ชั้น 4
การประกวดรอบชุดว่ายน้ำ Miss Fit & Firm 2016 วันที่ 20เมษายน 2559 ตั้งแต่เวลา 10.30 น.
ณ EmQuartier Gallery, EmQuartier
วันศุกร์ที่ 13 พฤษภาคม 2559 รอบชิงชนะเลิศ ณ โรงละครทิฟฟานี่โชว์ พัทยา
การจัดประกวด วันศุกร์ที่ 13 พฤษภาคม 2559

รอบชิงชนะเลิศ : เวลา 21.00-23.00 น.
(แพร่ภาพออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 7เวลา 22.30-01.00 น.)
คัดเลือกผู้ชนะเลิศ และรองชนะเลิศทั้ง 2 ตำแหน่ง
  **การประกวดจะสลับด้วยการแสดงโชว์ ชุดใหม่ ของ ทิฟฟานี่โชว์ พัทยา

คุณสมบัติของผู้สมัครและหลักฐานในการสมัคร


ผู้สมัครจะต้องเป็นสาวประเภทสองชาวไทย ที่มีความสนใจศิลปการแสดง “คาบาเร่ต์โชว์” และมีความประพฤติเรียบร้อย อายุระหว่าง 18-25 ปี (กรณีผู้สมัครมีอายุต่ากว่า 20 ปี จะต้องมีหนังสือรับรองจากผู้ปกครองเซ็นยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษร) โดยมีหลักฐานในการสมัคร ดังต่อไปนี้
1. สำเนาบัตรประชาชน (เกิดภายในวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2534 – 31 ธันวาคม พ.ศ. 2541)
2. สำเนาทะเบียนบ้าน
3. สำเนาวุฒิการศึกษา
4. รูปถ่ายครึ่งตัวขนาดโปสการ์ด (4*6) จำนวน 8 ใบ
5. รูปถ่ายเต็มตัวขนาดโปสการ์ด (4*6) จำนวน 8 ใบ
6. หนังสือยินยอมจากผู้ปกครอง ( กรณีผู้สมัครอายุต่ำกว่า 20 ปี )

ตัวอย่างชุดและทรงผมที่ใช้ในการประกวด

  *** ชุดราตรีที่ไม่ควรใช้บนเวทีการประกวด MTU2016
1. สุ่มกระโปรงใหญ่เกินไปจนเดินไม่สะดวก
2. ชายกระโปรงชุดยาวเกินไปจนทำให้เดินเหยียบ หรือเดินสะดุดล้มได้
3. ชุดช่วงลางแคบ หรือบีบรัดช่วงเข่า ทำให้การเดินไม่สะดวก
4. ชุดมีน้ำหนักมากจากการปัก หรือขึ้นโครงแข็งทั้งตัวทำให้การเคลื่อนไหวไม่สะดวก โดยเฉพาะช่วงขา


ตัวอย่างชุดและทรงผมรางวัลการประกวด


  *ตำแหน่ง มิสทิฟฟานี่ ยูนิเวอร์ส 2016
MISS TIFFANY’S UNIVERSE 2016
ได้รับเงินรางวัลเงินสด 150,000 บาท รถยนต์ 1 คัน มูลค่า 800,000 บาท จากประตูน้ำโพลีคลีนิค พร้อมสายสะพาย มงกุฎเพชร และถ้วยรางวัล Gift Voucher จากประตูน้ำโพลีคลินิก Gift Voucher มูลค่า 100,000 บาท จากโรงพยาบาลผิวหนังอโศก และรางวัลพิเศษจากผู้สนับสนุน พร้อมห้องพักประจำตำแหน่งจาก Woodlands Hotel & Resort เป็นเวลา 1 ปี
  *ตำแหน่ง รองชนะเลิศอันดับ 1
1ST RUNNER UP
ได้รับเงินรางวัลเงินสด 100,000 บาท พร้อมสายสะพาย ถ้วยรางวัล Gift Voucher จากประตูน้ำโพลีคลินิก ส่วนลดพิเศษจากโรงพยาบาลผิวหนังอโศก และรางวัลจากผู้สนับสนุน
  *ตำแหน่ง รองชนะเลิศ อันดับ 2
2ND RUNNER UP
ได้รับเงินรางวัลเงินสด 70,000 บาท พร้อมสายสะพาย ถ้วยรางวัล Gift Voucher จากประตูน้ำโพลีคลินิก ส่วนลดพิเศษจากโรงพยาบาลผิวหนังอโศก และรางวัลจากผู้สนับสนุน
  *ตำแหน่ง แต่งกายยอดเยี่ยม
BEST COSTUME
ได้รับเงินรางวัลเงินสด 20,000 บาท พร้อมสายสะพาย ถ้วยรางวัล Gift Voucher จากประตูน้ำโพลีคลินิก และรางวัลจากผู้สนับสนุน
  *ขวัญใจสื่อมวลชน (MISS PHOTOGENIC)
MISS PHOTOGENIC
ได้รับเงินรางวัลเงินสด 20,000 บาท พร้อมสายสะพาย ถ้วยรางวัล Gift Voucher จากประตูน้ำโพลีคลินิก และรางวัลจากผู้สนับสนุน
  *ตำแหน่ง นางงามมิตรภาพ
MISS CONGENIALITY
ได้รับเงินรางวัลเงินสด 20,000 บาท พร้อมสายสะพาย ถ้วยรางวัล Gift Voucher จากประตูน้ำโพลีคลินิก และรางวัลจากผู้สนับสนุน
  *ตำแหน่ง MISS FIT & FIRM 2016 ได้รับเงินรางวัลเงินสด 15,000 บาท พร้อมสายสะพาย และ Gift Voucher จาก ประตูน้ำโพลีคลินิก
  *ตำแหน่ง MISS SILKY SKIN by ASOKE SKIN HOSPITAL ได้รับ Gift Voucher จากโรงพยาบาลผิวหนังอโศก มูลค่า 100,000 บาท พร้อมสายสะพาย
  *ตำแหน่ง MISS SNAILWHITE by NAMU LIFE ได้รับรางวัลพิเศษจาก SNAILWHITE พร้อมสายสะพาย
  *ตาแหน่ง MISS POPULAR VOTE ได้รับเงินรางวัลเงินสด 15,000 บาท พร้อมสายสะพาย
สถานที่จัดประกวด


 

• อาคารโรงละคร ทิฟฟานี่โชว์ พัทยา ( สามารถจุผู้ชมได้ถึง 1,000 คน )
• บริษัท ทิฟฟานี่โชว์ พัทยา จำกัด เลขที่ 464 หมู่ 9 ถนนพัทยาสายสอง ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20260
หมายเหตุ :
* ห้ามเปลี่ยนแปลงข้อมูลใดๆ ภายหลังจากที่ได้ส่งข้อมูลให้กับเจ้าหน้าที่กองประกวดแล้ว
* ผู้ชนะการประกวด มิสทิฟฟานี่ ยูนิเวิร์ส ของแต่ละปี มีหน้าที่ยินยอมในการคืนมงกุฏประจำตำแหน่ง แก่กองประกวดทันทีเมื่อหมดวาระ


 
 
 
Miss Tiffany's Universe   l   The Winner   l   The Contestants   l   About The Contestants   l   Sponsors   l   About Tiffany's   l  Contact Us
Copyright 1999-2007 Tiffany Show, Inc. All rights reserved.