การดำเนินงานจัดประกวด

การดำเนินงานจัดประกวด Miss Tiffany’s Universe 2020 ทางคณะกรรมการจัดงาน ได้กำหนดกิจกรรมให้ผู้เข้าสมัครประกวดทุกคนได้ทำกิจกรรมร่วมกัน

วัตถุประสงค์

1. เพื่อเป็นการส่งเสริมการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวของประเทศไทย
2. เพื่อสร้างความทัดเทียมและการยอมรับให้เกิดขึ้นในสังคม
3. เพื่อช่วยสนับสนุนและประชาสัมพันธ์สถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญของเมืองพัทยาให้ชาวต่างประเทศได้รู้จักมากขึ้น
4. เพื่อคัดเลือกสาว Transgender ที่มีความงามและความสามารถ เป็นตัวแทนเข้าร่วมการประกวด Miss International Queen ซึ่งเป็นการจัดการประกวดสาว Transgender ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดระดับโลก ณ ประเทศไทย
5. เพื่อหารายได้จากการจัดประกวดฯมอบให้แก่สภากาชาดไทย ในพระอุปถัมภ์ของพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาตุฯ
6. เพื่อคัดเลือกทรัพยากรบุคคลที่สนใจในวิชาชีพศิลปะการแสดงเข้ามาสู่วงการศิลปิน
7. เพื่อยกระดับมาตรฐานการประกวดสาว Transgender ให้เป็นที่ยอมรับของคนทั่วไปทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ

คัดเลือกผู้ชนะเลิศ และรองชนะเลิศทั้ง 2 ตำแหน่ง

** การประกวดจะสลับด้วยการแสดงโชว์ ชุดใหม่ ของ ทิฟฟานี่โชว์ พัทยา

รางวัลการประกวด

มิสทิฟฟานี่ ยูนิเวอร์ส 2020
MISS TIFFANY’S UNIVERSE 2020

ได้รับสายสะพาย , ถ้วยรางวัล + รางวัลเงินสด 250,000 บาท + รถยนต์ พร้อมประกันภัยชั้น 1 จากประตูน้ำโพลีคลีนิคโดยนายแพทย์เทพ เวชวิสิฐ + Gift Voucher จาก โรงพยาบาลผิวหนังอโศก โรงพยาบาลเฉพาะทางโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง + Gift Set จากเครื่องสำอางมิสทีน + มงกุฎเพชรจาก God Diamonds + ห้องพักประจำตำแหน่งจาก Woodlands Hotel and Resort Pattaya เป็นเวลา 1 ปีเต็ม และ บัตรเข้าชมการแสดง ทิฟฟานี่โชว์พัทยา ตลอด 1 ปีเต็ม และ ช่อดอกไม้จาก Flow Design Florist

รองชนะเลิศอันดับ 1
1ST RUNNER UP

ได้รับสายสะพาย + ถ้วยรางวัล + รางวัลเงินสด 120,000 บาท + Gift Voucher จากประตูน้ำโพลีคลีนิคโดยนายแพทย์เทพ เวชวิสิฐ + ผลิตภัณฑ์จาก โรงพยาบาลผิวหนัง อโศก + Gift Set จากเครื่องสำอางมิสทีน

รองชนะเลิศอันดับ 2
2ND RUNNER UP

ได้รับสายสะพาย + ถ้วยรางวัล + รางวัลเงินสด 80,000 บาท + Gift Voucher จากประตูน้ำโพลีคลีนิคโดยนายแพทย์เทพ เวชวิสิฐ + ผลิตภัณฑ์จาก โรงพยาบาลผิวหนัง อโศก + Gift Set จากเครื่องสำอางมิสทีน

ขวัญใจสื่อมวลชน
MISS PHOTOGENIC

ได้รับสายสะพาย + ถ้วยรางวัล + เงินสด 30,000 บาท + Gift Voucher จากประตูน้ำโพลีคลีนิคโดยนายแพทย์เทพ เวชวิสิฐ + ผลิตภัณฑ์จาก โรงพยาบาลผิวหนัง อโศก + Gift Set จากเครื่องสำอางมิสทีน

นางงามมิตรภาพ
MISS CONGENIALITY

ได้รับสายสะพาย + ถ้วยรางวัล + รางวัลเงินสด 30,000 บาท + Gift Voucher จากประตูน้ำโพลีคลีนิคโดยนายแพทย์เทพ เวชวิสิฐ + ผลิตภัณฑ์จาก โรงพยาบาลผิวหนัง อโศก + Gift Set จากเครื่องสำอางมิสทีน

MISS SILKY SKIN by ASOKE SKIN HOSPITAL
MISS SILKY SKIN by ASOKE SKIN HOSPITAL

ได้รับสายสะพาย + Gift Voucher มูลค่า 30,000 บาท จากโรงพยาบาลผิวหนังอโศก Asoke Skin Hospital โรงพยาบาลเฉพาะทางโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง

MISS POPULAR VOTE
MISS POPULAR VOTE

ได้รับสายสะพาย + รางวัลเงินสด 30,000 บาท + Gift Voucher จากประตูน้ำโพลีคลีนิคโดยนายแพทย์เทพ เวชวิสิฐ และได้ Fast Track เข้ารอบ 10 คนสุดท้ายทันที

Miss Healthy Star by Amado
Miss Healthy Star by Amado

สายสะพาย + รางวัลเงินสด 50,000 บาท + ได้ร่วมงานกับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากอมาโด้ เป็นเวลา 1 ปีเต็ม

Miss Tiffany Noppamas
Miss Tiffany Noppamas

ได้รับสายสะพาย + รางวัลเงินสด 30,000 บาท + Gift Voucher จากประตูน้ำโพลีคลีนิคโดยนายแพทย์เทพ เวชวิสิฐ + ผลิตภัณฑ์จาก โรงพยาบาลผิวหนัง อโศก + Gift Set จากเครื่องสำอางมิสทีน

สถานที่จัดประกวด 

 

 

หมายเหตุ 

 

Our Sponsors